Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van de GZ-Academy, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82240825. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door GZ-Academy door middel van de berichtenmodules via onze website www.gz-academy.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

GZ-Academy respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van GZ-Academy. U dient zich ervan bewust te zijn dat GZ-Academy niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Persoonsgegevens die u via deze website achterlaat, bijvoorbeeld ten behoeve van het leveren van informatie, worden uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Wij verwerken persoonsgegevens die u via het wervingsgedeelte van deze website of via een in dat gedeelte genoemd e-mailadres aan ons verstrekt uitsluitend voor de beoordeling van sollicitaties en voor wervingsdoeleinden.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door de GZ-Academy worden gebruikt om u te informeren over relevante nieuwsitems dan wel updates of informatie over onze diensten. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor werving- en selectiediensten, uiteraard in overleg met u en daartoe behorende uitdrukkelijke toestemming. Uw e-mailadres zal slechts voor deze doelen worden gebruikt als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van GZ-Academy-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende email.

GZ-Academy bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt GZ-Academy inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan GZ-Academy de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. GZ-Academy kan niet zien welke pc haar website bezoekt. U hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen, daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Raadpleegt u hiervoor de handleiding van uw browser.

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van GZ-Academy. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.