Disclaimer

Door het bezoeken van deze website, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Indien er tegenstrijdigheid bestaat tussen de voorwaarden van de diensten van aangegaan via deze website en deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden van de GZ-Academy.

De GZ-Academy is constant bezig de kwaliteit op deze website te waarborgen en de informatie zo correct mogelijk weer te geven. Echter is er een mogelijkheid dat er onjuistheden op de website worden weergegeven, in dit geval kan de GZ-Academy hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Daarbij is de informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.

De GZ-Academy behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.